प्रदेश १

  • कुल जनसंख्या ४९,७९,९३७
  • कुल स्थानीय तह १३७
  • महानगरपालिका
  • उप महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या ४६
  • गाउँपालिका संख्या ८८

ईलाम जिल्ला

MaiNagarpalikaSuryodayaNagarpalikaDeumaiNagarpalikaIllamNagarpalikaSandakpurGaunpalikaRongGaunpalikaMangsebungGaunpalikaMaijogmaiGaunpalikaChulachuliGaunpalikaFakphokthumGaunpalika¯4042km
  • कुल जनसंख्या २,८०,५६५
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या

ईलाम जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २८०५६५ रहेको छ ।