पाँचथर जिल्ला

YangwarakGaunpalikaFalelungGaunpalikaPhidimNagarpalikaMiklajungGaunpalikaKummayakGaunpalikaHilihangGaunpalikaTumbewaGaunpalikaFalgunandaGaunpalika¯5052.5km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,७४,४१९
  • पुरुष जनसंख्या ८७,०३३
  • महिला जनसंख्या ८७,३८६

पाँचथर जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७४४१९ रहेको छ ।
नपा - गापा