ईलाम जिल्ला

MaiNagarpalikaSuryodayaNagarpalikaDeumaiNagarpalikaIllamNagarpalikaSandakpurGaunpalikaRongGaunpalikaMangsebungGaunpalikaMaijogmaiGaunpalikaChulachuliGaunpalikaFakphokthumGaunpalika¯4042km
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,८०,५६५
  • पुरुष जनसंख्या १,३९,५७४
  • महिला जनसंख्या १,४०,९९१

ईलाम जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २८०५६५ रहेको छ ।
नपा - गापा