ओखलढुंगा जिल्ला

KhijidembaGaunpalikaSiddhicharanNagarpalikaSunkoshiGaunpalikaChampadeviGaunpalikaMolungGaunpalikaManebhanjyangGaunpalikaLikhuGaunpalikaChisankhugadhiGaunpalika¯4042km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,४०,९१४
  • पुरुष जनसंख्या ६९,३२२
  • महिला जनसंख्या ७१,५९२

ओखलढुंगा जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १४०९१४ रहेको छ ।
नपा - गापा