खोटेहाङ गाउँपालिका

H a l e s i T u w a c h u n g N a g a r p a l i k a K h o t e h a n g G a u n p a l i k a K e p i l a s a g a d h i G a u n p a l i k a D i p r u n g G a u n p a l i k a R u p a k o t M a j h u w a g a d h i N a g a r p a l i k a J a n t e d h u n g a G a u n p a l i k a A i n s e l u k h a r k G a u n p a l i k a B a r a h a p o k h a r i G a u n p a l i k a R a w a B e s i G a u n p a l i k a S a k e l a G a u n p a l i k a ¯ 4 0 4 2 k m
  • कुल जनसंख्या १६,९५२
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र १५
  • पुरुष मतदाता संख्या ७,९३९
  • महिला मतदाता संख्या ७,३०६
  • अन्य मतदाता संख्या -
  • कुल मतदाता संख्या १५,२४५

खोटेहाङ गाउँपालिका खोटाङ जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १६९५२ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १५२४५ रहेको छ । जसमा ७९३९ पुरुष र ७३०६ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ९ वडा छन् ।


उम्मेदवार

अध्यक्ष
उदिमबहादुर राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
कविता राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
उपाध्यक्ष
रुपेश राई
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
राजनकुमार बञ्जरा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)