पौवादुङ्मा गाउँपालिका

S h a d a n a n d a N a g a r p a l i k a A a m c h o w k G a u n p a l i k a S a l p a s i l i c h h o G a u n p a l i k a A r u n G a u n p a l i k a B h o j p u r N a g a r p a l i k a H a t u w a g a d h i G a u n p a l i k a T y a m k e m a i y u n g G a u n p a l i k a R a m p r a s a d R a i G a u n p a l i k a P a u w a d u n g m a G a u n p a l i k a ¯ 3 0 3 1 . 5 k m
  • कुल जनसंख्या १२,१७०
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र
  • पुरुष मतदाता संख्या ५,५००
  • महिला मतदाता संख्या ५,२२५
  • अन्य मतदाता संख्या -
  • कुल मतदाता संख्या १०,७२५

पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १२१७० रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १०७२५ रहेको छ । जसमा ५५०० पुरुष र ५२२५ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ६ वडा छन् ।


उम्मेदवार

अध्यक्ष
किरण राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नगेन्द्रबहादुर भुजेल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
टेक नरसिँह कार्की
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
शालिकराम राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
उपाध्यक्ष
ज्योत्‍सना राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
सम्झना राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
रामकुमारी राई
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस