आमचोक गाउँपालिका

S h a d a n a n d a N a g a r p a l i k a A a m c h o w k G a u n p a l i k a S a l p a s i l i c h h o G a u n p a l i k a A r u n G a u n p a l i k a B h o j p u r N a g a r p a l i k a H a t u w a g a d h i G a u n p a l i k a T y a m k e m a i y u n g G a u n p a l i k a R a m p r a s a d R a i G a u n p a l i k a P a u w a d u n g m a G a u n p a l i k a ¯ 3 0 3 1 . 5 k m
  • कुल जनसंख्या १५,२३७
  • वडा संख्या १०
  • मतदान केन्द्र ११
  • पुरुष मतदाता संख्या ६,६३८
  • महिला मतदाता संख्या ५,९१६
  • अन्य मतदाता संख्या -
  • कुल मतदाता संख्या १२,५५४

आमचोक गाउँपालिका भोजपुर जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १५२३७ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १२५५४ रहेको छ । जसमा ६६३८ पुरुष र ५९१६ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा १० वडा छन् ।


उम्मेदवार

अध्यक्ष
अशोक राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
बसन्त राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
भगवती राई
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
वीरेन्द्र राई
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
उपाध्यक्ष
सीता राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
छिरिङ्ग शेर्पा
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
सर्मिला राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)