साइपाल गाउँपालिका

K a n d a G a u n p a l i k a B u n g a l N a g a r p a l i k a T a l k o t G a u n p a l i k a S u r m a G a u n p a l i k a J a y a P r i t h i v i N a g a r p a l i k a K e d a r s e u G a u n p a l i k a M a s t a G a u n p a l i k a T h a l a r a G a u n p a l i k a B i t h a d c h i r G a u n p a l i k a C h a b i s p a t h i v e r a G a u n p a l i k a K h a p t a d c h h a n n a G a u n p a l i k a D u r g a t h a l i G a u n p a l i k a K h a p t a d N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल जनसंख्या २,६८१
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र
  • पुरुष मतदाता संख्या ७५१
  • महिला मतदाता संख्या ७४८
  • अन्य मतदाता संख्या -
  • कुल मतदाता संख्या १,४९९

साइपाल गाउँपालिका बझाङ जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या २६८१ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १४९९ रहेको छ । जसमा ७५१ पुरुष र ७४८ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ५ वडा छन् ।


उम्मेदवार

अध्यक्ष
मानवीर बोहरा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
उजले बोहरा
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
कन्जु भण्डारी
स्वतन्त्र
स्वतन्त्र
चन्द्र बोहरा
स्वतन्त्र
स्वतन्त्र
उपाध्यक्ष
डोल्मा तामाङ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
बाटु बोहरा
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस