Geruwa Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Jaman Singh KC (Nepali Congress) won with 7,698 votes in the Geruwa Rural Municipality defeating Bishwa Bahadur Tharu (Maoist Centre) who secured 6,620 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Geruwa Rural Municipality has 25,761 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कर्म प्रसाद चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1305
 • स्वतन्त्र
  तिलक राज थारु
  Maoist Centre
  1207
 • स्वतन्त्र
  राम कृष्ण चौधरी
  CPN-UML
  170
Female Member
 • स्वतन्त्र
  हिरा चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1282
 • स्वतन्त्र
  शारदा देवकोटा
  Maoist Centre
  1199
 • स्वतन्त्र
  जनकी थरुनी
  CPN-UML
  165
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  वसन्ती वि.क.
  Nepali Congress
  Elected
  1281
 • स्वतन्त्र
  अम्मरिता परियार
  Maoist Centre
  1198
 • स्वतन्त्र
  कुस्मी कामी
  CPN-UML
  160
Member
 • स्वतन्त्र
  शुक्र राज थारु
  Nepali Congress
  Elected
  1297
 • स्वतन्त्र
  तिर्थ प्रसाद जैसी
  Nepali Congress
  Elected
  1251
 • स्वतन्त्र
  टेकराज नेपाली गिरी
  Maoist Centre
  1130
 • स्वतन्त्र
  बेझु लाल थारु
  Maoist Centre
  1107
 • स्वतन्त्र
  गणेश कुमार थारु
  CPN-UML
  233
 • स्वतन्त्र
  डम्मर बहादुर थापा
  CPN-UML
  151
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण थारु
  Nepali Congress
  Elected
  1173
 • स्वतन्त्र
  देशु लाल थारु
  Maoist Centre
  1070
 • स्वतन्त्र
  होतुवा थारु
  CPN-UML
  201
Female Member
 • स्वतन्त्र
  इन्दीरा सापकोटा
  Maoist Centre
  Elected
  1141
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारि चौधरी
  Nepali Congress
  1104
 • स्वतन्त्र
  अस्तुर्नी थारु
  CPN-UML
  179
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पुतुङ ग्रामा दमेनि
  Maoist Centre
  Elected
  1146
 • स्वतन्त्र
  पावती परियार
  Nepali Congress
  1068
 • स्वतन्त्र
  कौसी ढोली
  CPN-UML
  183
Member
 • स्वतन्त्र
  पुर्ण वहादुर थापा
  Maoist Centre
  Elected
  1138
 • स्वतन्त्र
  काली चरण दहित
  Maoist Centre
  Elected
  1120
 • स्वतन्त्र
  हरि राम थारु
  Nepali Congress
  1071
 • स्वतन्त्र
  सुरेश सिंह राठौर
  Nepali Congress
  1028
 • स्वतन्त्र
  धुमलाल सोनाहा
  CPN-UML
  194
 • स्वतन्त्र
  रुद्र चलाउने
  CPN-UML
  170
Ward President
 • स्वतन्त्र
  निर्मल चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1037
 • स्वतन्त्र
  बल बहादुर थारु
  Maoist Centre
  951
 • स्वतन्त्र
  रुपेश कडायत
  CPN-UML
  261
 • स्वतन्त्र
  भक्त बहादुर रावल
  Independent
  5
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राधा कुमारी चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1088
 • स्वतन्त्र
  अनिता थारु
  Maoist Centre
  915
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी थारु
  CPN-UML
  216
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा कुमारी छिनाल
  Nepali Congress
  Elected
  1056
 • स्वतन्त्र
  सयरुपा कामी
  Maoist Centre
  930
 • स्वतन्त्र
  धनुषा टमटा
  CPN-UML
  198
Member
 • स्वतन्त्र
  जमान सिंह कडायत
  Nepali Congress
  Elected
  1071
 • स्वतन्त्र
  राम औतार थारु
  Nepali Congress
  Elected
  1008
 • स्वतन्त्र
  कम्माने धामी
  Maoist Centre
  930
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद थारु
  Maoist Centre
  912
 • स्वतन्त्र
  चक्र बहादुर धामी
  CPN-UML
  202
 • स्वतन्त्र
  टिके रावत
  CPN-UML
  192
Ward President
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र प्रसाद चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1475
 • स्वतन्त्र
  बल बहादुर चलाउने
  CPN-UML
  724
 • स्वतन्त्र
  यज्ञ राज थारु
  Maoist Centre
  719
 • स्वतन्त्र
  देवीराम जैसी
  Rastriya Prajatantra Party
  27
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना रेग्मी
  Nepali Congress
  Elected
  1313
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला चौधरी
  CPN-UML
  665
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी कुमारी भण्डारी अयडी
  Maoist Centre
  657
 • स्वतन्त्र
  शारदा शाही
  Rastriya Prajatantra Party
  89
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  देवीसरा कामी
  Nepali Congress
  Elected
  1295
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी बि.क.
  Maoist Centre
  665
 • स्वतन्त्र
  बालकुमारी कामी
  CPN-UML
  633
Member
 • स्वतन्त्र
  खुशीराम चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1368
 • स्वतन्त्र
  समसेर बहादुर चौधरी
  Maoist Centre
  Elected
  915
 • स्वतन्त्र
  हुकुम बहादुर चलाउने
  Nepali Congress
  914
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी प्रसाद चौधरी
  CPN-UML
  647
 • स्वतन्त्र
  कालुराम थारु
  CPN-UML
  577
 • स्वतन्त्र
  दिल बहादुर बि.सी
  Maoist Centre
  559
 • स्वतन्त्र
  हरि प्रसाद खनाल
  Independent
  194
Ward President
 • स्वतन्त्र
  धर्म प्रकाश थारु
  Nepali Congress
  Elected
  1287
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र बहादुर शाही
  Maoist Centre
  1207
 • स्वतन्त्र
  नव राज वुढा
  CPN-UML
  442
 • स्वतन्त्र
  नरेश सिंह
  Rastriya Prajatantra Party
  150
Female Member
 • स्वतन्त्र
  श्याम पति चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1239
 • स्वतन्त्र
  गुल्टी थरुनी
  Maoist Centre
  1114
 • स्वतन्त्र
  खुधनी थारु
  CPN-UML
  473
 • स्वतन्त्र
  बलरमनिया थरुनी
  Rastriya Prajatantra Party
  192
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला परियार
  Nepali Congress
  Elected
  1280
 • स्वतन्त्र
  दिल खुसी वि.क.
  Maoist Centre
  1144
 • स्वतन्त्र
  भवीसरा कामी वि.क.
  CPN-UML
  446
 • स्वतन्त्र
  मनिषा वि.क.
  Rastriya Prajatantra Party
  138
Member
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र बहादुर शाह
  Nepali Congress
  Elected
  1267
 • स्वतन्त्र
  दया राम चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1234
 • स्वतन्त्र
  बुद्धि राम थारु
  Maoist Centre
  1109
 • स्वतन्त्र
  शालीक राम थारु
  Maoist Centre
  1104
 • स्वतन्त्र
  दिप बहादुर सिंह
  CPN-UML
  451
 • स्वतन्त्र
  विश्‍व लाल थारु
  CPN-UML
  392
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर शाही
  Rastriya Prajatantra Party
  185
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण गोपाल चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1472
 • स्वतन्त्र
  राजेन्द्र थारु
  Maoist Centre
  1138
 • स्वतन्त्र
  तोर्ण बहादुर भण्डारी
  CPN-UML
  369
 • स्वतन्त्र
  निर्मल खड्का
  Rastriya Prajatantra Party
  91
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी सोनाहा
  Nepali Congress
  Elected
  1461
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम कुमारी थारु
  Maoist Centre
  1123
 • स्वतन्त्र
  पार्वती थारु
  CPN-UML
  386
 • स्वतन्त्र
  बालिका सापकोटा
  Rastriya Prajatantra Party
  95
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिर्जना नेपाली
  Nepali Congress
  Elected
  1486
 • स्वतन्त्र
  मिमकोशा तिरुवा
  Maoist Centre
  1133
 • स्वतन्त्र
  लिला सुनार
  CPN-UML
  386
 • स्वतन्त्र
  बराती विश्‍वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  72
Member
 • स्वतन्त्र
  अमर बहादुर खत्री
  Nepali Congress
  Elected
  1455
 • स्वतन्त्र
  सुजाता चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1452
 • स्वतन्त्र
  पदम सिह ठकुरी
  Maoist Centre
  1107
 • स्वतन्त्र
  बिन्ती थारु
  Maoist Centre
  1084
 • स्वतन्त्र
  गोकर्ण प्रसाद रिमाल
  CPN-UML
  363
 • स्वतन्त्र
  रामकृष्ण थारु
  CPN-UML
  359
 • स्वतन्त्र
  बिश्राम चौधरी
  Rastriya Prajatantra Party
  77

Geruwa Rural Municipality

BardiyaNationalParkNationalParkBarbardiyaNagarpalikaBansagadhiNagarpalikaMadhuwanNagarpalikaRajapurNagarpalikaGulariyaNagarpalikaBadhaiyatalGaunpalikaThakurbabaNagarpalikaGeruwaGaunpalikaBansagadhiNagarpalika¯4042km
 • Total Population 33,742
 • Number of Wards 6
 • Election Center 15
 • Number of Male Voters 12,431
 • Number of Female Voters 13,330
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 25,761

Geruwa Rural Municipality is in Bardiya district of Lumbini Pradesh. There are 25,761 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 6 wards in the metropolitan city with the population of 33,742.