रसुवा जिल्ला

GosaikundaGaunpalikaParbatiKundaGaunpalikaUttargayaGaunpalikaNaukundaGaunpalikaKalikaGaunpalika¯6063km
  • कुल स्थानीय तह
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ४५,५५४
  • पुरुष जनसंख्या २२,८५९
  • महिला जनसंख्या २२,६९५

रसुवा जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४५५५४ रहेको छ ।
नपा - गापा