ललितपुर जिल्ला

BagmatiGaunpalikaGodawariNagarpalikaMahankalGaunpalikaKonjyosomGaunpalikaMahalaxmiNagarpalikaLalitpurMahanagarpalika¯2021km
  • कुल स्थानीय तह
  • महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५,४८,४०१
  • पुरुष जनसंख्या २,७५,५३७
  • महिला जनसंख्या २,७२,८६४

ललितपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५४८४०१ रहेको छ ।
नपा - गापा