काभ्रेपलान्चोक जिल्ला

R o s h i G a u n p a l i k a M a h a b h a r a t G a u n p a l i k a K h a n i k h o l a G a u n p a l i k a P a n a u t i N a g a r p a l i k a P a n c h k h a l N a g a r p a l i k a B h u m l u G a u n p a l i k a T e m a l G a u n p a l i k a N a m o b u d d h a N a g a r p a l i k a B e t h a n c h o w k G a u n p a l i k a C h a u r i d e u r a l i G a u n p a l i k a M a n d a n d e u p u r N a g a r p a l i k a D h u l i k h e l N a g a r p a l i k a B a n e p a N a g a r p a l i k a ¯ 3 0 3 1 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह १३
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ३,६६,८७९
  • पुरुष जनसंख्या १,८०,९६७
  • महिला जनसंख्या १,८५,९१२

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ३६६८७९ रहेको छ ।नपा - गापा