काठमाडौं जिल्ला

ShankharapurNagarpalikaGokarneshworNagarpalikaChandragiriNagarpalikaDakshinkaliNagarpalikaKathmanduMahanagarpalikaTarakeshworNagarpalikaNagarjunNagarpalikaKirtipurNagarpalikaBudhanilakanthaNagarpalikaTokhaNagarpalikaKageshworiManahoraNagarpalika¯2021km
  • कुल स्थानीय तह ११
  • महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या २०,१७,५३२
  • पुरुष जनसंख्या १०,२५,७२७
  • महिला जनसंख्या ९,९१,८०५

काठमाडौं जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २०१७५३२ रहेको छ ।
नपा - गापा