दोलखा जिल्ला

BiguGaunpalikaGaurishankarGaunpalikaJiriNagarpalikaKalinchokGaunpalikaSailungGaunpalikaBhimeshworNagarpalikaMelungGaunpalikaTamakoshiGaunpalikaBaiteshworGaunpalika¯4042km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,७२,७२६
  • पुरुष जनसंख्या ८४,११२
  • महिला जनसंख्या ८८,६१४

दोलखा जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७२७२६ रहेको छ ।
नपा - गापा