सर्लाही जिल्ला

L a l b a n d i N a g a r p a l i k a I s h w o r p u r N a g a r p a l i k a B a g m a t i N a g a r p a l i k a B a r a h a t h a w a N a g a r p a l i k a H a r i w a n N a g a r p a l i k a H a r i p u r N a g a r p a l i k a B a l a r a N a g a r p a l i k a D h a n k a u l G a u n p a l i k a K a b i l a s i N a g a r p a l i k a C h a n d r a n a g a r G a u n p a l i k a C h a k r a g h a t t a G a u n p a l i k a G o d a i t a N a g a r p a l i k a B r a m h a p u r i G a u n p a l i k a B a s b a r i y a G a u n p a l i k a H a r i p u r w a N a g a r p a l i k a M a l a n g a w a N a g a r p a l i k a B i s h n u G a u n p a l i k a R a m n a g a r G a u n p a l i k a K a u d e n a G a u n p a l i k a P a r s a G a u n p a l i k a ¯ 6 0 6 3 k m
  • कुल स्थानीय तह २०
  • नगरपालिका संख्या ११
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ८,५७,३६०
  • पुरुष जनसंख्या ४,३३,३८२
  • महिला जनसंख्या ४,२३,९७८

सर्लाही जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ८५७३६० रहेको छ ।नपा - गापा