Phatuwa Bijayapur Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Gopal Raya Yadav (Nepali Congress) won with 4,851 votes in the Phatuwa Bijayapur Municipality City defeating Bijay Yadav (CPN-UML) who secured 3,361 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Phatuwa Bijayapur Municipality City has 21,456 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 11
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार यादव
  Nepali Congress
  Elected
  605
 • स्वतन्त्र
  संजय प्रसाद
  CPN-UML
  505
 • स्वतन्त्र
  जगदीश कुमार यादव
  Maoist Centre
  330
 • स्वतन्त्र
  जगदीश पटेल कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  271
 • स्वतन्त्र
  रामप्रवेश राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  31
 • स्वतन्त्र
  शभनारायण राय
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  रंजित प्रसाद साह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिकीलिया देवी बिनीन
  Nepali Congress
  Elected
  588
 • स्वतन्त्र
  बनारसी कुम्‍हैन
  CPN-UML
  495
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  326
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया देवी
  Maoist Centre
  271
 • स्वतन्त्र
  बसमतिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  45
 • स्वतन्त्र
  चनरकली देवी
  Janamat Party
  27
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पार्वती देवी
  Nepali Congress
  Elected
  598
 • स्वतन्त्र
  शारधा देवी
  CPN-UML
  494
 • स्वतन्त्र
  झरिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  318
 • स्वतन्त्र
  अशिया देवी चमार
  Maoist Centre
  256
 • स्वतन्त्र
  गंगाजली देवी
  Janata Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  महवा देवी धोबीन
  Janamat Party
  27
Member
 • स्वतन्त्र
  रामकृत राय
  Nepali Congress
  Elected
  586
 • स्वतन्त्र
  रामप्रवेश मुखिया विन
  Nepali Congress
  Elected
  571
 • स्वतन्त्र
  दीपलाल राय यादव
  CPN-UML
  485
 • स्वतन्त्र
  श्री मुखिया विन
  CPN-UML
  464
 • स्वतन्त्र
  रुपनारायण मुखिया विन
  CPN (Unified Socialist)
  317
 • स्वतन्त्र
  वृजकिशोर प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  306
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  254
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्द्र मुखिया बीन
  Maoist Centre
  227
 • स्वतन्त्र
  जयप्रकाश ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  46
 • स्वतन्त्र
  भबिखन पंडित कुम्‍हार
  Janata Samajwadi Party
  45
 • स्वतन्त्र
  भिखारी साह कानु
  Janamat Party
  29
 • स्वतन्त्र
  मिश्रीलाल साह कानु
  Janamat Party
  24
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अनुरुद्ध प्रसाद यादब
  CPN-UML
  Elected
  929
 • स्वतन्त्र
  भविछन राय यादव
  Nepali Congress
  481
 • स्वतन्त्र
  रविन्द्र कुमार निधि
  Maoist Centre
  116
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  113
 • स्वतन्त्र
  बिनोद राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  52
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र मुखिया वीन
  Janamat Party
  23
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी देवी
  CPN-UML
  Elected
  889
 • स्वतन्त्र
  पुरनी देवी सोनारीन
  Nepali Congress
  457
 • स्वतन्त्र
  खहेरनी देवी यादव
  Maoist Centre
  130
 • स्वतन्त्र
  रमझरिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  112
 • स्वतन्त्र
  पंचा देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  66
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी
  Janamat Party
  29
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  नैनापती देवी
  CPN-UML
  Elected
  874
 • स्वतन्त्र
  शैल कुमारी देवी
  Nepali Congress
  448
 • स्वतन्त्र
  शारदा देवी
  Maoist Centre
  129
 • स्वतन्त्र
  गेनी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  116
 • स्वतन्त्र
  सोभावती देवी महरा
  Janata Samajwadi Party
  69
 • स्वतन्त्र
  कलचनीया देवी
  Janamat Party
  28
Member
 • स्वतन्त्र
  प्‍यारे राय यादव
  CPN-UML
  Elected
  828
 • स्वतन्त्र
  शेरबहादुर पटेल
  CPN-UML
  Elected
  794
 • स्वतन्त्र
  रुपेश राय यादव
  Nepali Congress
  428
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र राउत जैसवार
  Nepali Congress
  373
 • स्वतन्त्र
  सियाराम राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  201
 • स्वतन्त्र
  कम्पास मुखिया बिन
  Maoist Centre
  133
 • स्वतन्त्र
  भूपनारायण सिंह
  CPN (Unified Socialist)
  120
 • स्वतन्त्र
  रामपृत पटेल
  Maoist Centre
  114
 • स्वतन्त्र
  रामधनी यादव
  Janata Samajwadi Party
  75
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  65
 • स्वतन्त्र
  उमा ठाकुर हजाम
  Janamat Party
  25
 • स्वतन्त्र
  नथुनी राउत
  Janamat Party
  24
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामेश्‍वर प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  868
 • स्वतन्त्र
  दिपनरायण साह सोनार
  CPN-UML
  679
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु पंडित
  Maoist Centre
  18
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिरिया देबी कुर्मी
  Nepali Congress
  Elected
  871
 • स्वतन्त्र
  अनरवा देवी
  CPN-UML
  670
 • स्वतन्त्र
  सहती देवी
  Maoist Centre
  21
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  महापती देवी
  Nepali Congress
  Elected
  868
 • स्वतन्त्र
  रामपती देवी
  CPN-UML
  678
 • स्वतन्त्र
  सोमिन्‍तर -
  Maoist Centre
  19
Member
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र बहादुर साह
  Nepali Congress
  Elected
  852
 • स्वतन्त्र
  रमेसर साह कानु
  Nepali Congress
  Elected
  842
 • स्वतन्त्र
  रामअयोध्‍या राउत
  CPN-UML
  679
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र पडित
  CPN-UML
  673
 • स्वतन्त्र
  महादेव तुरहा कहार
  Maoist Centre
  21
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्‍दर साह
  Maoist Centre
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सतिस कुमार यादव
  Nepali Congress
  Elected
  711
 • स्वतन्त्र
  रामाशंकर पासवान
  Janata Samajwadi Party
  384
 • स्वतन्त्र
  वर्मा नारायण राय
  CPN-UML
  165
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  163
 • स्वतन्त्र
  धर्मदेव प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  16
 • स्वतन्त्र
  राम अशिष उपाध्याय
  Janamat Party
  12
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिमा देवी
  Nepali Congress
  Elected
  654
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया देवी नुनिया
  Janata Samajwadi Party
  373
 • स्वतन्त्र
  किरण कुमारी पाण्डे
  CPN (Unified Socialist)
  216
 • स्वतन्त्र
  रामरती कुमारी देवी
  CPN-UML
  156
 • स्वतन्त्र
  असिया तेलिन
  Maoist Centre
  21
 • स्वतन्त्र
  सुनरपतिया यादवनी
  Janamat Party
  20
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मनिशा कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  670
 • स्वतन्त्र
  पुकारी देवी पासवान
  Janata Samajwadi Party
  375
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी पासवान
  CPN (Unified Socialist)
  180
 • स्वतन्त्र
  रुणा देवी पासवान
  CPN-UML
  159
 • स्वतन्त्र
  रजवतिया दुसाधिन
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी पासवान
  Janamat Party
  19
Member
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार निराला
  Nepali Congress
  Elected
  649
 • स्वतन्त्र
  रघु नाथ राय यादव
  Nepali Congress
  Elected
  567
 • स्वतन्त्र
  अजय कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  376
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  359
 • स्वतन्त्र
  दिनानाथ प्रसाद निराला
  CPN (Unified Socialist)
  227
 • स्वतन्त्र
  वन्सी साह कलवार
  CPN-UML
  181
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  180
 • स्वतन्त्र
  राम बालक राय यादव
  CPN-UML
  161
 • स्वतन्त्र
  अनतिया लोहइन
  Maoist Centre
  23
 • स्वतन्त्र
  अच्छेलाल राय
  Janamat Party
  23
 • स्वतन्त्र
  सर्मन हजरा दुसाध
  Maoist Centre
  19
 • स्वतन्त्र
  हरीशंकर प्रसाद कलवार
  Janamat Party
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शेख एजाज अहमद
  Nepali Congress
  Elected
  800
 • स्वतन्त्र
  शेख मोविन आलम
  CPN-UML
  630
 • स्वतन्त्र
  जयमंगल प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  331
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  103
 • स्वतन्त्र
  शेख मोहम्द इन्ताज आलम
  Maoist Centre
  45
 • स्वतन्त्र
  जदुवंश राय यादव
  Janamat Party
  12
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तसलीमा खातुन
  Nepali Congress
  Elected
  780
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी
  CPN-UML
  632
 • स्वतन्त्र
  कोसिला देवी
  Janata Samajwadi Party
  326
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  98
 • स्वतन्त्र
  प्रेमशिला देवी
  Maoist Centre
  49
 • स्वतन्त्र
  सन्जु कुशवाहा
  Janamat Party
  20
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अन्तीया देवी
  Nepali Congress
  Elected
  780
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमारी
  CPN-UML
  602
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  322
 • स्वतन्त्र
  राजवन्ती कुमारी महरा
  CPN (Unified Socialist)
  96
 • स्वतन्त्र
  हिरवा धोवीन
  Maoist Centre
  49
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी हजरा
  Janamat Party
  23
Member
 • स्वतन्त्र
  शिवशंकर राय यादव
  Nepali Congress
  Elected
  778
 • स्वतन्त्र
  सहिद मिया अंसारी
  Nepali Congress
  Elected
  750
 • स्वतन्त्र
  ईश्‍वरी राय यादव
  CPN-UML
  585
 • स्वतन्त्र
  कासीम मिया अंसारी
  CPN-UML
  552
 • स्वतन्त्र
  मोना लाल ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  310
 • स्वतन्त्र
  सोनालाल महतो
  Janata Samajwadi Party
  280
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र कुमार ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  99
 • स्वतन्त्र
  मुत्तिनारायण राउत कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  97
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र साह तेली
  Janamat Party
  48
 • स्वतन्त्र
  उमाकान्त राय यादब
  Maoist Centre
  43
 • स्वतन्त्र
  महुदा खातुन
  Maoist Centre
  41
 • स्वतन्त्र
  अ‍ोरमिला देवी
  Janamat Party
  18
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामएकवाल राय यादव
  CPN-UML
  Elected
  508
 • स्वतन्त्र
  मुखनाथ राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  345
 • स्वतन्त्र
  हिरा राय यादव
  Nepali Congress
  297
 • स्वतन्त्र
  योगेन्द्र महतो कोइरी
  Janamat Party
  116
 • स्वतन्त्र
  बेनीलाल महतो
  Maoist Centre
  55
 • स्वतन्त्र
  भरत साह कानु
  CPN (Unified Socialist)
  19
 • स्वतन्त्र
  धनै साह कानु
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कान्ती देवी
  CPN-UML
  Elected
  464
 • स्वतन्त्र
  सुरतिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  352
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी
  Nepali Congress
  326
 • स्वतन्त्र
  इशरवती देवी
  Janamat Party
  100
 • स्वतन्त्र
  दुखनी देवी
  Maoist Centre
  57
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  22
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुमित्री देवी
  CPN-UML
  Elected
  456
 • स्वतन्त्र
  उर्मीला देवी
  Janata Samajwadi Party
  346
 • स्वतन्त्र
  रमसखीया देवी
  Nepali Congress
  315
 • स्वतन्त्र
  बचिया देवी
  Janamat Party
  103
 • स्वतन्त्र
  कुवतिया देवी
  Maoist Centre
  61
 • स्वतन्त्र
  मन्जु देवी
  CPN (Unified Socialist)
  22
Member
 • स्वतन्त्र
  जयनारायण राउत
  CPN-UML
  Elected
  448
 • स्वतन्त्र
  रुदल साह कानु
  CPN-UML
  Elected
  427
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  351
 • स्वतन्त्र
  राजेश महतो नुनिया
  Janata Samajwadi Party
  335
 • स्वतन्त्र
  रंगलाल राय यादव
  Nepali Congress
  318
 • स्वतन्त्र
  संजीप कुशवाहा
  Nepali Congress
  312
 • स्वतन्त्र
  मोहीचन महतो कोइरी
  Janamat Party
  101
 • स्वतन्त्र
  रामलछन राय यादव
  Janamat Party
  96
 • स्वतन्त्र
  माधव राय यादव
  Maoist Centre
  59
 • स्वतन्त्र
  राजेन्दर कोइरी
  Maoist Centre
  55
 • स्वतन्त्र
  भरत राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  22
 • स्वतन्त्र
  महादेब राय यादब
  CPN (Unified Socialist)
  20
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामविशवास राय यादव
  Nepali Congress
  Elected
  278
 • स्वतन्त्र
  राधाकान्त प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  276
 • स्वतन्त्र
  जियालाल राय
  Maoist Centre
  121
 • स्वतन्त्र
  अमर बहादुर
  CPN (Unified Socialist)
  83
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र कुमार यादव
  CPN-UML
  34
 • स्वतन्त्र
  सुर्यनारायण खाँउ थारु
  Independent
  9
 • स्वतन्त्र
  जयराम साह कानु
  Janamat Party
  7
 • स्वतन्त्र
  श्यामनन्दन प्रसाद यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रमझरिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  274
 • स्वतन्त्र
  रमपतिया थरुनी
  Nepali Congress
  243
 • स्वतन्त्र
  जसमतिया देवी
  Maoist Centre
  126
 • स्वतन्त्र
  बुधिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  69
 • स्वतन्त्र
  देवकली कुमारी
  CPN-UML
  34
 • स्वतन्त्र
  फुलवंशी देवी
  Janamat Party
  22
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  जीरनी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  275
 • स्वतन्त्र
  सुदामा देवी
  Nepali Congress
  235
 • स्वतन्त्र
  सोनामती देवी
  Maoist Centre
  138
 • स्वतन्त्र
  दुखिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  69
 • स्वतन्त्र
  संझा देवी
  CPN-UML
  29
 • स्वतन्त्र
  अंजु देवी
  Janamat Party
  24
Member
 • स्वतन्त्र
  रामकैलाश ठाकुर हजाम
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  280
 • स्वतन्त्र
  रामअशिष साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  279
 • स्वतन्त्र
  पनिलाल कानु
  Nepali Congress
  227
 • स्वतन्त्र
  प्रदेशी साह
  Nepali Congress
  214
 • स्वतन्त्र
  छोटेलाल राउत कुर्मी
  Maoist Centre
  117
 • स्वतन्त्र
  गम्हीरा दास तत्मा
  Maoist Centre
  116
 • स्वतन्त्र
  कृत साह
  CPN (Unified Socialist)
  72
 • स्वतन्त्र
  हरेन्द्र ठाकुर हजाम
  CPN (Unified Socialist)
  62
 • स्वतन्त्र
  मोतीलाल राउत कुर्मी
  CPN-UML
  38
 • स्वतन्त्र
  रामबिलास राय यादव
  CPN-UML
  32
 • स्वतन्त्र
  अनश कुमार पासवान
  Janamat Party
  18
 • स्वतन्त्र
  भरथ हजरा दुसाध
  Janamat Party
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नितेश कुमार चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  367
 • स्वतन्त्र
  नरेन्‍द्र शाह
  Janata Samajwadi Party
  273
 • स्वतन्त्र
  सहेन्‍द्र साह कलवार
  CPN-UML
  189
 • स्वतन्त्र
  उमेश प्रसाद चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  172
 • स्वतन्त्र
  बिजाधर बैठा
  Janamat Party
  133
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार साह कलवार
  Maoist Centre
  132
 • स्वतन्त्र
  रामचन्‍द्र चौधरी
  Rastriya Prajatantra Party
  102
 • स्वतन्त्र
  अवधनारायण साह कलवार
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रुपवति देवी चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  378
 • स्वतन्त्र
  नासमा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  247
 • स्वतन्त्र
  कुन्ती देवी अधिकारी
  CPN-UML
  165
 • स्वतन्त्र
  सुशिला तिवारी
  CPN (Unified Socialist)
  149
 • स्वतन्त्र
  विविनेसा खातुन
  Maoist Centre
  135
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी चौधरी
  Rastriya Prajatantra Party
  102
 • स्वतन्त्र
  विगनी कवारीन
  Janamat Party
  101
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  भदिया देवी माझी
  Nepali Congress
  Elected
  346
 • स्वतन्त्र
  दुरपती देवी
  Janata Samajwadi Party
  268
 • स्वतन्त्र
  रिता कुमारी देवी
  CPN-UML
  165
 • स्वतन्त्र
  मन्जु कुमारी राम
  CPN (Unified Socialist)
  158
 • स्वतन्त्र
  सुन्‍दरी माझी
  Maoist Centre
  125
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी पासवान
  Janamat Party
  115
 • स्वतन्त्र
  मन्जु देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  103
Member
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया देबी राम
  Nepali Congress
  Elected
  356
 • स्वतन्त्र
  अनिल कुमार साह
  Nepali Congress
  Elected
  321
 • स्वतन्त्र
  उसमान मिया कवारी
  Janata Samajwadi Party
  244
 • स्वतन्त्र
  फुलचन महतो कोइरी
  Janata Samajwadi Party
  223
 • स्वतन्त्र
  जितु लाल साह
  CPN-UML
  161
 • स्वतन्त्र
  अजिज आलम
  CPN (Unified Socialist)
  161
 • स्वतन्त्र
  सर्युग दास तत्मा
  CPN-UML
  156
 • स्वतन्त्र
  फुला देवी माझी
  CPN (Unified Socialist)
  140
 • स्वतन्त्र
  पदमा ओझा
  Maoist Centre
  117
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र कुमार यादव
  Janamat Party
  113
 • स्वतन्त्र
  पार्वती देवी थरुनी
  Maoist Centre
  105
 • स्वतन्त्र
  महाविर कुमार साह
  Janamat Party
  104
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार रजक
  Rastriya Prajatantra Party
  87
 • स्वतन्त्र
  किशोरीलाल साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राकेश यादव
  Nepali Congress
  Elected
  557
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र प्रसाद राय थारु
  CPN (Unified Socialist)
  382
 • स्वतन्त्र
  महिपाल चौधरी
  Maoist Centre
  146
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार अधिकारी
  Janata Samajwadi Party
  57
 • स्वतन्त्र
  मनिश कुमार दुलाल
  Rastriya Prajatantra Party
  30
 • स्वतन्त्र
  पुरनदेव थारु
  CPN-UML
  17
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राजमन्ती देवी चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  497
 • स्वतन्त्र
  गायत्री देवी चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  402
 • स्वतन्त्र
  प्रतिमा कुमारी चौधरी
  Maoist Centre
  155
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  58
 • स्वतन्त्र
  हेमन्ती कुमारी
  Rastriya Prajatantra Party
  22
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मंगली कुमारी कालीकोटे
  Nepali Congress
  Elected
  491
 • स्वतन्त्र
  मनमाया देवी विश्‍वकर्मा
  CPN (Unified Socialist)
  405
 • स्वतन्त्र
  कमला वि.क.
  Maoist Centre
  141
 • स्वतन्त्र
  किसमन्ती देवी राम
  Janata Samajwadi Party
  50
 • स्वतन्त्र
  शान्‍ति चमैन
  CPN-UML
  21
Member
 • स्वतन्त्र
  अबरारुल हक
  Nepali Congress
  Elected
  468
 • स्वतन्त्र
  केदारनाथ पौडेल
  Nepali Congress
  Elected
  445
 • स्वतन्त्र
  मोहमम्द मोजफर आलम
  CPN (Unified Socialist)
  398
 • स्वतन्त्र
  बाबु राम विश्‍वकर्मा
  CPN (Unified Socialist)
  381
 • स्वतन्त्र
  उमेश चौधरी
  Maoist Centre
  134
 • स्वतन्त्र
  रहमत मिया
  Maoist Centre
  129
 • स्वतन्त्र
  रामाकान्त चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  63
 • स्वतन्त्र
  शेष सना उल्‍लाह
  Janata Samajwadi Party
  58
 • स्वतन्त्र
  अब्दुल रोजिद अंसारी
  Rastriya Prajatantra Party
  51
 • स्वतन्त्र
  राधेश्याम राय यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  48
 • स्वतन्त्र
  शंकर माझी
  CPN-UML
  21
 • स्वतन्त्र
  मोहमद साहेब देवान
  CPN-UML
  19
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मंजय कुमार चौधरी
  CPN-UML
  Elected
  330
 • स्वतन्त्र
  राजु चौधरी
  Nepali Congress
  263
 • स्वतन्त्र
  प्रभु नारायण चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  229
 • स्वतन्त्र
  राजिब थपलिया
  Maoist Centre
  113
 • स्वतन्त्र
  भुपेन्द्र चौधरी
  Janamat Party
  37
 • स्वतन्त्र
  गणेश कुमार भुजेल
  CPN (Unified Socialist)
  12
Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी चौधरी
  CPN-UML
  Elected
  307
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला ठाकुर लोहार
  Nepali Congress
  269
 • स्वतन्त्र
  सुजिता चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  235
 • स्वतन्त्र
  पुशा कुमारी
  Maoist Centre
  84
 • स्वतन्त्र
  तोवली थरुनी
  Janamat Party
  36
 • स्वतन्त्र
  फुलमाया देवी थामी
  CPN (Unified Socialist)
  18
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बुटनी माझी
  CPN-UML
  Elected
  298
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा माझी मुसहर
  Nepali Congress
  256
 • स्वतन्त्र
  पल्टी देवी मुसहर
  Janata Samajwadi Party
  233
 • स्वतन्त्र
  रिना परियार
  Maoist Centre
  88
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी माझी
  Janamat Party
  35
 • स्वतन्त्र
  अघनिया माझी मुसहर
  CPN (Unified Socialist)
  18
Member
 • स्वतन्त्र
  वोधराज मैनाली
  CPN-UML
  Elected
  299
 • स्वतन्त्र
  हरि थापा
  Nepali Congress
  Elected
  285
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी महतो
  CPN-UML
  280
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी चौधरी
  Nepali Congress
  274
 • स्वतन्त्र
  महेश चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  222
 • स्वतन्त्र
  दिप नारायण चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  201
 • स्वतन्त्र
  जेनज्य लामा
  Maoist Centre
  90
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार चौधरी
  Maoist Centre
  71
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार चौधरी
  Janamat Party
  38
 • स्वतन्त्र
  पवन किशोर चौधरी
  Janamat Party
  37
 • स्वतन्त्र
  लाल बहादुर खवास
  CPN (Unified Socialist)
  17
 • स्वतन्त्र
  गोविन्‍द प्रसाद प्रसाई
  CPN (Unified Socialist)
  16
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानेन्द्र चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  878
 • स्वतन्त्र
  लालबाबु राउत कुर्मी
  Maoist Centre
  703
 • स्वतन्त्र
  ईन्द्र प्रसाद पोखरेल
  CPN-UML
  579
 • स्वतन्त्र
  शम्भु नारायण चौधरी
  Nepali Congress
  149
 • स्वतन्त्र
  सुदर्शन काफ्ले
  CPN (Unified Socialist)
  88
 • स्वतन्त्र
  रुपेश कुमार साह
  Janamat Party
  10
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मनिसा पाख्रीन लोप्‍चन
  Maoist Centre
  Elected
  731
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया थरुइन
  Janata Samajwadi Party
  642
 • स्वतन्त्र
  मंदेशरी चौधरी
  CPN-UML
  501
 • स्वतन्त्र
  पुष्पा कुमारी चौधरी
  Nepali Congress
  166
 • स्वतन्त्र
  कविता भुजेल
  CPN (Unified Socialist)
  114
 • स्वतन्त्र
  ललकी देवी
  Janamat Party
  42
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिकिला देवी
  Maoist Centre
  Elected
  735
 • स्वतन्त्र
  पसपतिया देवी राम
  Janata Samajwadi Party
  675
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देबी महरा
  CPN-UML
  453
 • स्वतन्त्र
  सम्पतिया देवी
  Nepali Congress
  163
 • स्वतन्त्र
  रिता परियार
  CPN (Unified Socialist)
  118
 • स्वतन्त्र
  संझा देवी माझी
  Janamat Party
  23
Member
 • स्वतन्त्र
  पुण्डरी भुजेल
  Maoist Centre
  Elected
  752
 • स्वतन्त्र
  राम लाल चौधरी
  Maoist Centre
  Elected
  711
 • स्वतन्त्र
  नन्दलाल चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  642
 • स्वतन्त्र
  सिकेन्द्र दास
  Janata Samajwadi Party
  628
 • स्वतन्त्र
  कोशिला देवी चौधरी
  CPN-UML
  421
 • स्वतन्त्र
  सरोज कुमार चौधरी
  CPN-UML
  420
 • स्वतन्त्र
  पदम बहादुर घिसिङ
  Nepali Congress
  242
 • स्वतन्त्र
  हरीनारायण चौधरी
  Nepali Congress
  198
 • स्वतन्त्र
  सुरेश कुमार चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  127
 • स्वतन्त्र
  शान्ती लामा
  CPN (Unified Socialist)
  93
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु चौधरी
  Janamat Party
  16
 • स्वतन्त्र
  धवल माझी
  Janamat Party
  16

Phatuwa Bijayapur Municipality

ChandrapurNagarpalikaGujaraNagarpalikaBrindabanNagarpalikaGadhimaiNagarpalikaMaulapurNagarpalikaRajpurNagarpalikaGarudaNagarpalikaPhatuwaBijayapurNagarpalikaKatahariyaNagarpalikaParohaNagarpalikaBaudhimaiNagarpalikaIshanathNagarpalikaMadhavNarayanNagarpalikaRajdeviNagarpalikaDewahhiGonahiNagarpalikaGaurNagarpalikaYemunamaiGaunpalikaDurgaBhagwatiGaunpalika¯5052.5km
 • Total Population 44,358
 • Number of Wards 11
 • Election Center 16
 • Number of Male Voters 11,798
 • Number of Female Voters 9,658
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 21,456

Phatuwa Bijayapur Municipality is in Rautahat district of Madhesh Pradesh. There are 21,456 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 11 wards in the metropolitan city with the population of 44,358.