बलवा नगरपालिका

प्रमुख
उपप्रमुख

वडा निर्वाचन विवरण


जम्मा वडा संख्या: ११
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  पप्‍पु कुमार ठाकुर
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५९७
 • स्वतन्त्र
  रवीन्‍द्र यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३८५
 • स्वतन्त्र
  श्याम कुमार साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३३४
 • स्वतन्त्र
  निरंजन साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  २३३
 • स्वतन्त्र
  शिवचन्‍द्र झा
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १८७
 • स्वतन्त्र
  शिव चन्‍द्र महतो
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  २२
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी सोनार
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५८४
 • स्वतन्त्र
  निर्माला देवी यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७६
 • स्वतन्त्र
  जैफुल खातुन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३३९
 • स्वतन्त्र
  कुरेसा खातुन
  जनमत पार्टी (जपा)
  २३४
 • स्वतन्त्र
  रिजवाना खातुन
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १९१
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रीता देवी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५८४
 • स्वतन्त्र
  सर्वसिया देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७७
 • स्वतन्त्र
  राधा कुमारी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३३८
 • स्वतन्त्र
  कामो देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  २३१
 • स्वतन्त्र
  सोमिन्‍त्रा देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १८९
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  जीबछ नदाफ
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५७४
 • स्वतन्त्र
  बौआ लाल राउत बरै
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५६६
 • स्वतन्त्र
  बजरंगी महतो कोइरी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३६३
 • स्वतन्त्र
  सोगारथ मंडल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३४९
 • स्वतन्त्र
  राम वृक्ष मंडल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३३६
 • स्वतन्त्र
  संजीव कुमार साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३३३
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार सिंह
  जनमत पार्टी (जपा)
  २३५
 • स्वतन्त्र
  राधा साह सोनार
  जनमत पार्टी (जपा)
  २३२
 • स्वतन्त्र
  इनरदेव साह सोनार
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १९२
 • स्वतन्त्र
  युगल किशोर कापर
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १८६
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  शशि भुषण साह
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४९०
 • स्वतन्त्र
  वृजलाल साह सुडी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३५८
 • स्वतन्त्र
  जय बलम साह
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३४२
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्द्र कुमार साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  १४१
 • स्वतन्त्र
  बशन्त कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५७
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण देव साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ११
 • स्वतन्त्र
  रामनारायण पासवान
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  रमेश कुमार शाह
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४८२
 • स्वतन्त्र
  नैन कुमारी देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३६०
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी सोनार्नी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३३९
 • स्वतन्त्र
  सामु देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  १४७
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५६
 • स्वतन्त्र
  रुपा देवी सोनार
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १२
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  परमिला देवी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४८१
 • स्वतन्त्र
  नैनो देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३६१
 • स्वतन्त्र
  पवित्री देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३३८
 • स्वतन्त्र
  काला वती देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  १४६
 • स्वतन्त्र
  रेनु देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५६
 • स्वतन्त्र
  सुबधी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १२
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मी साह
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४७४
 • स्वतन्त्र
  अमर साह
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४७३
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार साह सुडी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३४५
 • स्वतन्त्र
  दिनेश यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३४३
 • स्वतन्त्र
  दिनेश प्रसाद साह
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३४१
 • स्वतन्त्र
  राजेश्वर कापर
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३२८
 • स्वतन्त्र
  जनक धारी राउत
  जनमत पार्टी (जपा)
  १५८
 • स्वतन्त्र
  सुमिन्‍द्र साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  १५१
 • स्वतन्त्र
  प्रगास महतो कोईरी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५३
 • स्वतन्त्र
  जगदिश पासवान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५०
 • स्वतन्त्र
  सुरेश राउत
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १७
 • स्वतन्त्र
  ईसराइल बैठा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १४
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  राम शरण यादब
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४१७
 • स्वतन्त्र
  राज देव कपडी
  नेपाली कांग्रेस
  ३९४
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार मण्‍डल
  जनमत पार्टी (जपा)
  ३१६
 • स्वतन्त्र
  विरेन्‍द्र कुमार पजियार
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १३८
 • स्वतन्त्र
  गणेश कुमार मंडल
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४७
 • स्वतन्त्र
  राम सागर कपरी सुडी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
 • स्वतन्त्र
  सुरेश मण्‍डल
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सहोदरी दे्वी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ३८५
 • स्वतन्त्र
  राम कली देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ३७८
 • स्वतन्त्र
  ललिता देबी
  जनमत पार्टी (जपा)
  ३१४
 • स्वतन्त्र
  चुल्‍हिया देवि मण्‍डल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १४४
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ६६
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  मान्‍ती देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ३९३
 • स्वतन्त्र
  घुरनी देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ३८७
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्रकला देवि पासवान
  जनमत पार्टी (जपा)
  ३१३
 • स्वतन्त्र
  सुकुन्‍ती देवी तत्‍मा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १४१
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ५८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  नजीर नदाफ
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ३९०
 • स्वतन्त्र
  दुखवा मंडल
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ३७३
 • स्वतन्त्र
  शिया सरण यादब
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३६९
 • स्वतन्त्र
  सुबेन्द्र मंडल
  नेपाली कांग्रेस
  ३५२
 • स्वतन्त्र
  मुस्‍िलम नदाफ
  जनमत पार्टी (जपा)
  ३१०
 • स्वतन्त्र
  राज नारायण मण्डल
  जनमत पार्टी (जपा)
  २९६
 • स्वतन्त्र
  कलमा नदाफ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२६
 • स्वतन्त्र
  रिन्‍कु कुमारी देबी साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२१
 • स्वतन्त्र
  राम बाबु मंडल
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ५७
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु मंडल
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ५४
 • स्वतन्त्र
  रीता देबी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
 • स्वतन्त्र
  कदम देवी मंडल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४९८
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मण मण्डल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७७
 • स्वतन्त्र
  बसन्‍त कुमार यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २५६
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मण यादव
  नेपाली कांग्रेस
  १९५
 • स्वतन्त्र
  सुदामा देवि
  जनमत पार्टी (जपा)
  १९३
 • स्वतन्त्र
  राम चन्‍द्र महतो
  तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
  १४७
 • स्वतन्त्र
  वजिर कवारी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ९४
 • स्वतन्त्र
  दिप नारायण मण्‍डल
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  शम्भु मंडल धानुक
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  देव कला देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४५५
 • स्वतन्त्र
  सिबो देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३४१
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी महतो
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २६८
 • स्वतन्त्र
  राम वति देवी
  नेपाली कांग्रेस
  २३३
 • स्वतन्त्र
  संगिता कुमारी यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  १९३
 • स्वतन्त्र
  लाल वची देवी
  तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
  १३३
 • स्वतन्त्र
  बच्‍ची देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १११
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  बेचनी देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४४५
 • स्वतन्त्र
  विना दुसाधनी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २६७
 • स्वतन्त्र
  सुन्‍दर देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २५९
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी दुसाध
  नेपाली कांग्रेस
  २१३
 • स्वतन्त्र
  जिवछी देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  २०५
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी पासवान
  तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
  १३४
 • स्वतन्त्र
  मिथिला देवी पासमान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १०९
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  मनोज यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४११
 • स्वतन्त्र
  वजरंगी यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ३८४
 • स्वतन्त्र
  बन्ती दास कथवनिया
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३४६
 • स्वतन्त्र
  भरत मंडल धानुक
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३२९
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार झा
  नेपाली कांग्रेस
  २५१
 • स्वतन्त्र
  जय नारायण यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २५१
 • स्वतन्त्र
  बेचन यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २२७
 • स्वतन्त्र
  जीवछ यादव
  नेपाली कांग्रेस
  २१४
 • स्वतन्त्र
  कारि मण्‍डल धानुक
  जनमत पार्टी (जपा)
  २१०
 • स्वतन्त्र
  विजय महतो
  जनमत पार्टी (जपा)
  १८६
 • स्वतन्त्र
  कमल कुमार साह
  तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
  १३४
 • स्वतन्त्र
  मनिराम महतो कोईरी
  तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
  १२२
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १२१
 • स्वतन्त्र
  राम नाथ यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ११७
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  कामेश्‍वर यादव
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५६९
 • स्वतन्त्र
  दिनेश कुमार यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३६६
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २५४
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ११९
 • स्वतन्त्र
  राम कैलाश यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ६८
 • स्वतन्त्र
  विशेस्‍वर पासमान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३०
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी यादव
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५३६
 • स्वतन्त्र
  बविता कुमारी देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३४३
 • स्वतन्त्र
  मिथला देवी यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २२६
 • स्वतन्त्र
  कलवा देवी पंडित
  जनमत पार्टी (जपा)
  ११७
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १०३
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  जेबरी देवी पासवान
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५१२
 • स्वतन्त्र
  पुनिता देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३१७
 • स्वतन्त्र
  महाजनी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २३४
 • स्वतन्त्र
  मालती देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  १२१
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी राम
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १०३
 • स्वतन्त्र
  फेकनी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३२
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  विलटु यादव
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५३८
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार यादव
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४५८
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २८६
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २७४
 • स्वतन्त्र
  प्रभंस यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २११
 • स्वतन्त्र
  राम बिर यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २०९
 • स्वतन्त्र
  सुलम देवी यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  १९०
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १४६
 • स्वतन्त्र
  राजेश्‍वर यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १३६
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर बैठा
  जनमत पार्टी (जपा)
  १३२
 • स्वतन्त्र
  जोगेन्दर यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  २९
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  बैध नाथ झा
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ८९५
 • स्वतन्त्र
  सत्य नारायन साह
  नेपाली कांग्रेस
  ६४०
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३०१
 • स्वतन्त्र
  शैकर कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २६१
 • स्वतन्त्र
  खुरसैद खाजे मंसुरी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २४०
 • स्वतन्त्र
  दिनेश कुमार मण्‍डल
  जनमत पार्टी (जपा)
  १०४
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ८२१
 • स्वतन्त्र
  राज कली देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ५७२
 • स्वतन्त्र
  पूनम देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  २८०
 • स्वतन्त्र
  नगिना खातुन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २३५
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  २०५
 • स्वतन्त्र
  रन्जु देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १८०
 • स्वतन्त्र
  लता कुमारी मण्डल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  ७३
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रमा देवी
  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रामकली मडर खत्वीनी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ८४८
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी खत्वे
  नेपाली कांग्रेस
  ५९८
 • स्वतन्त्र
  कलसिया देवि
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  २८५
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्रकला देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २३३
 • स्वतन्त्र
  राम सागर देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  १८५
 • स्वतन्त्र
  गुलाब कुमारि देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १७८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  देबेनद्र मंडल
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ८०४
 • स्वतन्त्र
  मसलाउदीन अंसारी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ७८३
 • स्वतन्त्र
  ठकन अंसारी
  नेपाली कांग्रेस
  ६७७
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम यादव
  नेपाली कांग्रेस
  ६६४
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण चन्द्र साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  २६०
 • स्वतन्त्र
  नथुनी सहनी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २४६
 • स्वतन्त्र
  सुखे सहनी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  २४३
 • स्वतन्त्र
  रघुबीर साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २३२
 • स्वतन्त्र
  बैदेही शरण साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  १६६
 • स्वतन्त्र
  राम सिस यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १५७
 • स्वतन्त्र
  सत्‍य नारायण साह
  जनमत पार्टी (जपा)
  १४६
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्‍द्र झा
  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  ११
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  भुवनेश्वर प्रसाद यादव
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५७८
 • स्वतन्त्र
  विनय महतो
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४६६
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार मण्‍डल
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४५३
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर महतो
  जनमत पार्टी (जपा)
  १०४
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमार महतो
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ६२
 • स्वतन्त्र
  तपेश्वर यादव
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
 • स्वतन्त्र
  दिप नारायण महतो
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  राम गुलटेन महतो कोइरी
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  पंचीया देवी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५५४
 • स्वतन्त्र
  रिना कुमारी देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ५११
 • स्वतन्त्र
  तिलीया देवी नुनिया
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३९९
 • स्वतन्त्र
  सकुन्ता कुमारी देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  १०४
 • स्वतन्त्र
  सोनावती देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ७२
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  राम सुमारी देवी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५५५
 • स्वतन्त्र
  सुकमरिया देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ५०३
 • स्वतन्त्र
  नगिना कुमारी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४०७
 • स्वतन्त्र
  संतोलिया देवी महरा
  जनमत पार्टी (जपा)
  १०६
 • स्वतन्त्र
  सुर्यकला देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ६८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  किशोरी महतो नुनिया
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५३६
 • स्वतन्त्र
  नबल किशोर ठाकुर बरही
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ५१६
 • स्वतन्त्र
  रविन्‍दर महतो
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४८६
 • स्वतन्त्र
  सयुम मोमिन
  नेपाली कांग्रेस
  ४८५
 • स्वतन्त्र
  कैलास कुमार साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३९६
 • स्वतन्त्र
  सुजित कुमार झा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३८०
 • स्वतन्त्र
  सुशिल कुमार महतो
  जनमत पार्टी (जपा)
  १४२
 • स्वतन्त्र
  रुनिया देवी नुलियाईन
  जनमत पार्टी (जपा)
  ११२
 • स्वतन्त्र
  भोगी मंडल धानुक
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ६७
 • स्वतन्त्र
  राम पुकार महतो
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ६०
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  राम वावु महतो
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ६८८
 • स्वतन्त्र
  दिनेश यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३३७
 • स्वतन्त्र
  राम नरेश यादव
  नेपाली कांग्रेस
  २६०
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार महतो कोइरी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १४१
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मेश्वर यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ९१
 • स्वतन्त्र
  नरेश यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ४५
 • स्वतन्त्र
  विनीत कुमारी देवी
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  अमरेश यादव
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  अनिल महतो
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  मिसरी मंडल
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  राम नगिना सहनी
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  भगीया देवी मलाह
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ६८१
 • स्वतन्त्र
  निर्मला कुमारी यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २९५
 • स्वतन्त्र
  रेणु देवी यादव
  नेपाली कांग्रेस
  २५५
 • स्वतन्त्र
  हिरावती देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १०७
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी महतो कोइरी
  जनमत पार्टी (जपा)
  ५८
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  अमला देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ६६७
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी दास
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २९४
 • स्वतन्त्र
  रञ्जु कुमारी दास
  नेपाली कांग्रेस
  २५५
 • स्वतन्त्र
  कोशिल्या देवी साह
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १०७
 • स्वतन्त्र
  विना कुमारी दास तत्मा
  जनमत पार्टी (जपा)
  ५७
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रामहित खत्वे
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ६५८
 • स्वतन्त्र
  सुरेश महतो कोइरी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ६४३
 • स्वतन्त्र
  रामधनी महतो
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २८६
 • स्वतन्त्र
  रविन्द्र प्रसाद यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  २५१
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार यादव
  नेपाली कांग्रेस
  २४५
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्द्र यादव
  नेपाली कांग्रेस
  २३८
 • स्वतन्त्र
  विन्दा महतो
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १२९
 • स्वतन्त्र
  सोने लाल म‌ंडल खत्वे
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १२२
 • स्वतन्त्र
  गोपाल प्रसाद यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १०८
 • स्वतन्त्र
  इन्‍द्रजित यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १०५
 • स्वतन्त्र
  उपिन्द्र यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ६०
 • स्वतन्त्र
  बिन्देशवर यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ५३
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  सेनाउल्ला शेष
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  १०४१
 • स्वतन्त्र
  अमानुल्‍लाह शेख
  नेपाली कांग्रेस
  ८७८
 • स्वतन्त्र
  अहमद शेख
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३५
 • स्वतन्त्र
  अल्‍लाउदीन राइन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १०
 • स्वतन्त्र
  मसुद आलम
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
 • स्वतन्त्र
  नेक मोहम्‍मद शेष
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  मालती देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  १०३९
 • स्वतन्त्र
  जगनी देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ८६८
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७
 • स्वतन्त्र
  ऐसा खातुन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ११
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सुमिन्त्रा देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  १०३८
 • स्वतन्त्र
  नैना देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ८६७
 • स्वतन्त्र
  कोशिला देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७
 • स्वतन्त्र
  राम सरिया देवी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  १२
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  नुरुल राईन
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  १०१९
 • स्वतन्त्र
  जवैद कवारी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  १०१८
 • स्वतन्त्र
  अहमद कवारी
  नेपाली कांग्रेस
  ८५५
 • स्वतन्त्र
  नसीब कवारी
  नेपाली कांग्रेस
  ८४७
 • स्वतन्त्र
  नसिरुल कवारी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३७
 • स्वतन्त्र
  समसुल नदाफ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३६
 • स्वतन्त्र
  रेहान शेष
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ११
 • स्वतन्त्र
  इब्राहिम नदाफ
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ११
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४७४
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल यादव
  नेपाली कांग्रेस
  ३६१
 • स्वतन्त्र
  रामेश्‍वर मंडल
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३१५
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २१६
 • स्वतन्त्र
  जफर अंसारी
  जनमत पार्टी (जपा)
  २१२
 • स्वतन्त्र
  अब्दुला मोमिन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १५
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप माझी
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
  १५
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण झा
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  सफिद कवारी
  स्वतन्त्र
 • स्वतन्त्र
  हासिम मोमिन
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४६६
 • स्वतन्त्र
  धनमन्ति देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ३८६
 • स्वतन्त्र
  जलसिया देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३१५
 • स्वतन्त्र
  कमली देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  २१२
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी सादा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २०६
 • स्वतन्त्र
  सुजान देवी
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
  १५
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रामरति देवी चमैन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४५३
 • स्वतन्त्र
  गोलिया सादा
  नेपाली कांग्रेस
  ३७५
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रा वती देवी
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३१७
 • स्वतन्त्र
  समतोलो देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  २१०
 • स्वतन्त्र
  कलिसिया देवी सादा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २०७
 • स्वतन्त्र
  मरनी देवी
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
  १४
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  अमर जित महतो
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४६२
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  निर्वाचित
  ४६१
 • स्वतन्त्र
  त्रिभुवन मण्डल
  नेपाली कांग्रेस
  ३७३
 • स्वतन्त्र
  नरेश प्रसाद यादव
  नेपाली कांग्रेस
  ३६३
 • स्वतन्त्र
  मखना लाठौर
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३०८
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार यादव
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३०१
 • स्वतन्त्र
  राकेश कुमार ठाकुर
  जनमत पार्टी (जपा)
  २२०
 • स्वतन्त्र
  सन्‍तोष कुमार ठाकुर
  जनमत पार्टी (जपा)
  २१७
 • स्वतन्त्र
  साविर मोमिन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १९९
 • स्वतन्त्र
  सिटवा चमार
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १८६
 • स्वतन्त्र
  राम लरायन चमार
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  १४
 • स्वतन्त्र
  दशरथ माझी
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
  १४
 • स्वतन्त्र
  ललित कुमार माझी
  नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
  १४
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ८३३
 • स्वतन्त्र
  मकसुद शेष
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४८९
 • स्वतन्त्र
  मुनिफ शेष
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३९७
 • स्वतन्त्र
  राम शोभित यादव
  नेपाली कांग्रेस
  ३१३
 • स्वतन्त्र
  रोशन कुमार मिश्र
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२२
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ७२
 • स्वतन्त्र
  बिमलेश झा
  नेपाल जनता पार्टी
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७८६
 • स्वतन्त्र
  मोस्तकीमा खातुन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४९७
 • स्वतन्त्र
  कपुरनि खातुन
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४१८
 • स्वतन्त्र
  कुमारी यादव
  नेपाली कांग्रेस
  ३१९
 • स्वतन्त्र
  नसीमा खातुन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२६
 • स्वतन्त्र
  माको देवी
  जनमत पार्टी (जपा)
  ७४
 • स्वतन्त्र
  पुनिता देवी मिश्र
  नेपाल जनता पार्टी
  ११
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७७७
 • स्वतन्त्र
  कुसुम देवी यादव
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४८७
 • स्वतन्त्र
  शान्‍ति देवी चमार
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४१५
 • स्वतन्त्र
  मन्‍जु देवी
  नेपाली कांग्रेस
  ३२८
 • स्वतन्त्र
  वसमतिया देवी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२५
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी चमार
  जनमत पार्टी (जपा)
  ७८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र कुमार यादव
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७४४
 • स्वतन्त्र
  सुधिर कुमार मिश्र
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७०९
 • स्वतन्त्र
  सकुर मोमिन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४८७
 • स्वतन्त्र
  मो. मोफीजुल राईन
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४८५
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद महतो
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ४०५
 • स्वतन्त्र
  शुभनारायण ठाकुर हजाम
  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
  ३९१
 • स्वतन्त्र
  मुसतुफा शेष
  नेपाली कांग्रेस
  ३२५
 • स्वतन्त्र
  सत्य लाल राउत
  नेपाली कांग्रेस
  ३१७
 • स्वतन्त्र
  अब्दुल रहमान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२८
 • स्वतन्त्र
  उमेश चौधरी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ११९
 • स्वतन्त्र
  राकेश कुमार यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ८०
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार यादव
  जनमत पार्टी (जपा)
  ७९
 • स्वतन्त्र
  बालबोध झा
  नेपाल जनता पार्टी
  १५
 • स्वतन्त्र
  गजाधर मिश्र
  नेपाल जनता पार्टी
  ११
बलवा नगरपालिका

BardibasNagarpalikaGaushalaNagarpalikaBhangahaNagarpalikaSonamaGaunpalikaLoharpattiNagarpalikaManraSiswaNagarpalikaJalesworNagarpalikaBalwaNagarpalikaPipraGaunpalikaAurahiNagarpalikaRamgopalpurNagarpalikaMahottariGaunpalikaMatihaniNagarpalikaEkdanraGaunpalikaSamsiGaunpalika¯5052.5km
 • कुल जनसंख्या ५०,०३१
 • वडा संख्या ११
 • मतदान केन्द्र १८
 • पुरुष मतदाता संख्या १५,६९२
 • महिला मतदाता संख्या १२,६४०
 • अन्य मतदाता संख्या-
 • कुल मतदाता संख्या २८,३३२

बलवा नगरपालिका महोत्तरी जिल्लामा पर्दछ । यस नगरपालिकामा कूल जनसंख्या ५०,०३१ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या २८,३३२ रहेको छ । जसमा १५,६९२ पुरुष र १२,६४० महिला रहेका छन् । यस नगरपालिकामा ११ वडा छन् ।