कञ्चनपुर जिल्ला

KrishnapurNagarpalikaShuklaphantaNationalParkNationalParkBhimdattaNagarpalikaLaljhadiGaunpalikaBedkotNagarpalikaShuklaphantaNagarpalikaBelauriNagarpalikaPunarbasNagarpalikaBeldandiGaunpalikaMahakaliNagarpalika¯5052.5km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५,१७,६४५
  • पुरुष जनसंख्या २,४३,५९८
  • महिला जनसंख्या २,७४,०४७

कञ्चनपुर जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५१७६४५ रहेको छ ।
नपा - गापा