दार्चुला जिल्ला

B y a s G a u n p a l i k a A p i h i m a l G a u n p a l i k a M a r m a G a u n p a l i k a N a u g a d G a u n p a l i k a M a h a k a l i N a g a r p a l i k a M a l i k a a r j u n G a u n p a l i k a L e k a m G a u n p a l i k a S h a i l y a s h i k h a r N a g a r p a l i k a D u n h u G a u n p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,३५,०५६
  • पुरुष जनसंख्या ६५,३४९
  • महिला जनसंख्या ६९,७०७

दार्चुला जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १३५०५६ रहेको छ ।नपा - गापा