मेल्लेख गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

वडा निर्वाचन विवरण


जम्मा वडा संख्या: ८
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  दिल बहादुर धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३६२
 • स्वतन्त्र
  देबेन्द्र राज धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३३७
 • स्वतन्त्र
  तिले धामी
  नेपाली कांग्रेस
  ३३०
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  डिला देवी धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३२७
 • स्वतन्त्र
  दुरा देवी रावल
  नेपाली कांग्रेस
  २९६
 • स्वतन्त्र
  गगा बोहरा /धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २८७
 • स्वतन्त्र
  कलु देवी धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  ८०
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  इन्द्रा सार्की
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३०७
 • स्वतन्त्र
  तारा देवी कामी
  नेपाली कांग्रेस
  २९६
 • स्वतन्त्र
  झिरु वि क
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  २६४
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  गोरख बहादुर धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३८६
 • स्वतन्त्र
  ललित बहादुर धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  निर्वाचित
  ३४३
 • स्वतन्त्र
  हर्च बहादुर धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३२३
 • स्वतन्त्र
  धर्म धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३०५
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र बहादुर धामी
  नेपाली कांग्रेस
  २९६
 • स्वतन्त्र
  कपुर सिह धामी
  नेपाली कांग्रेस
  २८४
 • स्वतन्त्र
  कुल बहादुर बुढा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  १३
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  कुशल राज बुढा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  निर्वाचित
  ३९५
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर धामी
  नेपाली कांग्रेस
  ३६१
 • स्वतन्त्र
  गणेश बहादुर बुढा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३२०
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  हिमाङसु धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  निर्वाचित
  ३६९
 • स्वतन्त्र
  ईश्वरी कुमारी बुढा
  नेपाली कांग्रेस
  ३५०
 • स्वतन्त्र
  मन्दरी देवी धामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ३२५
दलित महिला सदस्य
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   पाल सिंह बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ३९०
  • स्वतन्त्र
   सगुन सिंह बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   निर्वाचित
   ३८५
  • स्वतन्त्र
   पाल बहादुर बुढा
   नेपाली कांग्रेस
   ३४१
  • स्वतन्त्र
   कर्ण बहादुर धामी
   नेपाली कांग्रेस
   ३२६
  • स्वतन्त्र
   गगन बहादुर धामी
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ३१७
  • स्वतन्त्र
   दिपक बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ३१७
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   नौले रावल
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ३७५
  • स्वतन्त्र
   रंगे बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ३२७
  • स्वतन्त्र
   नरेन्द्र बहादुर शाह
   नेपाली कांग्रेस
   ३०४
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   दिपा देवी बु्ढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ३९५
  • स्वतन्त्र
   सत्य रावल
   नेपाली कांग्रेस
   २८६
  • स्वतन्त्र
   सिता कुमारी बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   २५३
  • स्वतन्त्र
   भरुनी देवी बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   १५
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   शुन्तला देवी कामी
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ४०९
  • स्वतन्त्र
   लक्ष्मी देवि कामी
   नेपाली कांग्रेस
   २९२
  • स्वतन्त्र
   सीता देवि चदारा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   २०७
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   केशर सिंह बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ४१९
  • स्वतन्त्र
   नरेन्द्र नेपाली
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ३७४
  • स्वतन्त्र
   अम्मर बहादुर शाह
   नेपाली कांग्रेस
   ३०६
  • स्वतन्त्र
   हर्क बहादुर बुढा
   नेपाली कांग्रेस
   २८३
  • स्वतन्त्र
   देब बहादुर शाह
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   २६०
  • स्वतन्त्र
   करे कामी
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   २१२
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   चन्द्र बहादुर साउँद
   स्वतन्त्र
   निर्वाचित
   ७६३
  • स्वतन्त्र
   भीम बहादुर साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ७३८
  • स्वतन्त्र
   सुरेन्द्र साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  • स्वतन्त्र
   जनक बहादुर शाह
   नेपाली कांग्रेस
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   मनसरा देवी साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ६८७
  • स्वतन्त्र
   दिला देवि साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   ५१२
  • स्वतन्त्र
   धना कुमारी साउद
   नेपाली कांग्रेस
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   टिका सार्की
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ६७१
  • स्वतन्त्र
   सिता कुमारी मिजार
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६४६
  • स्वतन्त्र
   देवु देवि भुल
   नेपाली कांग्रेस
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   सालीभाने साउँद
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ७८३
  • स्वतन्त्र
   शंकर बहादुर साउद
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ७६५
  • स्वतन्त्र
   कर्ण बहादुर साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६८१
  • स्वतन्त्र
   कुल सार्की
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६५६
  • स्वतन्त्र
   सुरेन्द्र बहादुर साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  • स्वतन्त्र
   जहरि साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  • स्वतन्त्र
   भिम साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   प्रकाश बहादुर अधिकारी
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ७९५
  • स्वतन्त्र
   गोबिन्द बहादुर खड्का
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ४७६
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   राधिका देवी रोकाया
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   निर्वाचित
   ७७२
  • स्वतन्त्र
   सिता खडका
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   ३६०
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   लालसरा कुमारी वि.क.
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   निर्वाचित
   ७७०
  • स्वतन्त्र
   दुर्गा देबि सार्की
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ४०३
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   चक्र सार्की
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   निर्वाचित
   ७८४
  • स्वतन्त्र
   नयन सिह साउँद
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ७५४
  • स्वतन्त्र
   नूर्प बहादुर सार्की
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ४६१
  • स्वतन्त्र
   जोगि बोहरा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ३७९
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   तिलक बहादुर कडायत
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   निर्वाचित
   ५५७
  • स्वतन्त्र
   विर बहादुर बोहरा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ५५१
  • स्वतन्त्र
   शेर बहादुर रावल
   नेपाली कांग्रेस
   १७४
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   देवसरा कुमारी खड्का (रावल)
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ५६४
  • स्वतन्त्र
   भुवन साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ५४४
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   पवी देवी लुहार
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ५२०
  • स्वतन्त्र
   मथुरा देवि बि क
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ५०२
  • स्वतन्त्र
   चन्द्रा देवी लुहार
   नेपाली कांग्रेस
   १४७
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   नृप बहादुर खडका बुडथापा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ६२८
  • स्वतन्त्र
   रतन बहादुर खडका
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   निर्वाचित
   ५४८
  • स्वतन्त्र
   रमेंश बहादुर बोहरा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ४९२
  • स्वतन्त्र
   गगान बोहरा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ४८३
  • स्वतन्त्र
   गम्भिर सिह बोहरा
   नेपाली कांग्रेस
   १६५
  • स्वतन्त्र
   केवल बुढा
   नेपाली कांग्रेस
   १३२
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   प्रेम बहादुर महर
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ८९२
  • स्वतन्त्र
   नर बहादुर साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६२१
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   जोग्यानी देवी साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ८५०
  • स्वतन्त्र
   नरपता कुमारी साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६०६
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   पार्वती देवी लुहार
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ८४८
  • स्वतन्त्र
   लालसरा बि क
   नेपाली कांग्रेस
   ६०२
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   जगत बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ८७१
  • स्वतन्त्र
   दल बहादुर साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ८७०
  • स्वतन्त्र
   रतन साउँद
   नेपाली कांग्रेस
   ६१६
  • स्वतन्त्र
   अमराज खत्री
   नेपाली कांग्रेस
   ५९८
  • स्वतन्त्र
   पुर्ण बहादुर बुढा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   महेश ठकुल्ला
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ३८८
  • स्वतन्त्र
   जगत बहादुर साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ३२४
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   सुनिता देवी शाही
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ३८४
  • स्वतन्त्र
   मुना कुमारी साउँद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   २७०
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   अमृता देबी सुनार
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ३८४
  • स्वतन्त्र
   लक्ष्मी देबी लुहार
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   २७६
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   नृप बहादुर आउजी
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ३८९
  • स्वतन्त्र
   सालीभान साउँद
   नेपाली कांग्रेस
   निर्वाचित
   ३७८
  • स्वतन्त्र
   नरि भाने भुल
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   २८४
  • स्वतन्त्र
   बिशाल साउद
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   २५५
  मेल्लेख गाउँपालिका

  TurmakhadGaunpalikaDhakariGaunpalikaMangalsenNagarpalikaChaurpatiGaunpalikaRamaroshanGaunpalikaSanphebagarNagarpalikaMellekhGaunpalikaKamalbazarNagarpalikaPanchadewalBinayakNagarpalikaBannigadhiJayagadhGaunpalikaKhaptadNationalParkNationalPark¯4042km
  • कुल जनसंख्या २३,०९६
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र ११
  • पुरुष मतदाता संख्या ७,४१५
  • महिला मतदाता संख्या ७,९४६
  • अन्य मतदाता संख्या-
  • कुल मतदाता संख्या १५,३६१

  मेल्लेख गाउँपालिका अछाम जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या २३,०९६ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १५,३६१ रहेको छ । जसमा ७,४१५ पुरुष र ७,९४६ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ८ वडा छन् ।