पश्चिमी रूकुम जिल्ला

A a t h b i s k o t N a g a r p a l i k a B a n f i k o t G a u n p a l i k a S a n i B h e r i G a u n p a l i k a M u s i k o t N a g a r p a l i k a C h a u r j a h a r i N a g a r p a l i k a T r i b e n i G a u n p a l i k a ¯ 6 0 6 3 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,६६,३५४
  • पुरुष जनसंख्या ८१,०६३
  • महिला जनसंख्या ८५,२९१

पश्चिमी रूकुम जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १६६३५४ रहेको छ ।नपा - गापा