पश्चिमी रूकुम जिल्ला

AathbiskotNagarpalikaBanfikotGaunpalikaSaniBheriGaunpalikaMusikotNagarpalikaChaurjahariNagarpalikaTribeniGaunpalika¯6063km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,६६,३५४
  • पुरुष जनसंख्या ८१,०६३
  • महिला जनसंख्या ८५,२९१

पश्चिमी रूकुम जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १६६३५४ रहेको छ ।
नपा - गापा