शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

वडा निर्वाचन विवरण


जम्मा वडा संख्या: ९
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  जिग्मे छोइङ नोर्वु लामा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  पाल्साङ लामो गुरुङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
दलित महिला सदस्य
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   दोर्चे छोइक्याप लामा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   २११
  • स्वतन्त्र
   सोनाम याङपल गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   १६६
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा रिन्जन लामा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ३७
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   छेवाङ ग्याल्छन लामा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ६४
  • स्वतन्त्र
   फुर्वा टसी गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ६०
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा ग्याल्छेल लामा
   स्वतन्त्र
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   लाक्पा टोल्मा गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   निर्वाचित
   ६४
  • स्वतन्त्र
   टसी लामो गुरुङ्ग
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ६०
  दलित महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ पुटी विक
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   छेवाङ आङदी गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   निर्वाचित
   ५७
  • स्वतन्त्र
   नोर्बु ग्याल्छन गुरुङ
   स्वतन्त्र
   निर्वाचित
   ५५
  • स्वतन्त्र
   पाल्साङ गुरुङ्ग
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   ४८
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा कोईजर गुरुङ्ग
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   ४४
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा देक्याल गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
   २५
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   पेमा गर्मे गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ टोल्मा लामा
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  दलित महिला सदस्य
   सदस्य
   • स्वतन्त्र
    कार्मा छिरिङ गुरुङ
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   • स्वतन्त्र
    धावा टासी गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   वडा अध्यक्ष
   • स्वतन्त्र
    कुन्साङ दोर्जे गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    पेमा साङमो लामा
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   दलित महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ याङजोम कामी
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   सदस्य
   • स्वतन्त्र
    कोन्चोक लाटेन गुरुङ
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ आङग्याल गुरुङ
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   वडा अध्यक्ष
   • स्वतन्त्र
    कार्मा तार्के गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    सुम्चोक लामु गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   दलित महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    छिरीङ युटोन बि.क.
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   सदस्य
   • स्वतन्त्र
    लाक्पा टोल्मा गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   • स्वतन्त्र
    धावा तेन्जीन गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   वडा अध्यक्ष
   • स्वतन्त्र
    रिन्जीन गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    पेमा डोल्मा गुरुङ्ग
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
   दलित महिला सदस्य
    सदस्य
    • स्वतन्त्र
     सोनाम गुरुङ
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    • स्वतन्त्र
     कोइजोर गुरुङ्ग
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    वडा अध्यक्ष
    • स्वतन्त्र
     पेम छिरीङ गुरुऽ
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    महिला सदस्य
    • स्वतन्त्र
     पेम्वा साङमु गुरुङ्ग
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    दलित महिला सदस्य
     सदस्य
     • स्वतन्त्र
      पेमा छुइफेल गुरुङ्ग
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
     • स्वतन्त्र
      छिरिङ कोइजोर गुरुङ
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
     वडा अध्यक्ष
     • स्वतन्त्र
      निमा लामा
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
      निर्वाचित
      ११७
     • स्वतन्त्र
      धावा टुडुवा गुरुङ्ग
      नेपाली कांग्रेस
      ८७
     महिला सदस्य
     • स्वतन्त्र
      सोनाम पुटी रोकाय
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
      निर्वाचित
      १२५
     • स्वतन्त्र
      पाम्माछो लामा
      नेपाली कांग्रेस
      ७२
     दलित महिला सदस्य
      सदस्य
      • स्वतन्त्र
       लाली मान गुरुङ
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
       निर्वाचित
       १२८
      • स्वतन्त्र
       लाक्पा तुण्डुप रोकाया
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
       निर्वाचित
       १२२
      • स्वतन्त्र
       लाक्पा बैजी
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
       ८०
      • स्वतन्त्र
       चन्द्र मान गुरुङ
       नेपाली कांग्रेस
       ६०
      वडा अध्यक्ष
      • स्वतन्त्र
       लार्के लामा
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
      महिला सदस्य
      • स्वतन्त्र
       छिचिपुटी लामा
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
      दलित महिला सदस्य
       सदस्य
       • स्वतन्त्र
        साम्तेन ङिमा वैजी
        नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
       • स्वतन्त्र
        मिग्यूर लामा
        नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
       शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका