Dolpo Buddha Rural Municipality

Chairperson
 • Karma Choiwel Gurung
  Independent
  Elected
  535
  Independent
 • Temba Gurung
  302
  Maoist Centre
Vice Chairperson

Karma Choiwel Gurung (Independent) won with 535 votes in the Dolpo Buddha Rural Municipality defeating Temba Gurung (Maoist Centre) who secured 302 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Dolpo Buddha Rural Municipality has 1,189 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ घुटुर मगर
  Maoist Centre
  Elected
  98
 • स्वतन्त्र
  फुर्बा लामा
  CPN (Unified Socialist)
  83
Female Member
 • स्वतन्त्र
  निमा ल्‍हाजोम भोटे
  Maoist Centre
  Elected
  109
 • स्वतन्त्र
  याङकी गुरुङ
  CPN (Unified Socialist)
  74
Dalit Female Member
  Member
  • स्वतन्त्र
   नाम्का गुरुङ
   Maoist Centre
   Elected
   113
  • स्वतन्त्र
   सिन्दुल गुरुङ
   Maoist Centre
   Elected
   110
  • स्वतन्त्र
   जाम्पा छुल्डीम गुरुङ
   Independent
   68
  • स्वतन्त्र
   तेन्जीन गुरुङ
   CPN (Unified Socialist)
   67
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   विष्णु प्रसाद वोहोरा
   Nepali Congress
   0
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ गुरुङ
   Nepali Congress
   0
  Dalit Female Member
   Member
   • स्वतन्त्र
    घ्युर्मेय भोटे
    Nepali Congress
    0
   • स्वतन्त्र
    ढावा भोटे
    Nepali Congress
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    लाक्पा तुण्डुप लामा
    Maoist Centre
    Elected
    104
   • स्वतन्त्र
    पेम्मा छेवाङ भोटे
    CPN (Unified Socialist)
    87
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    पुटी गुरुङ
    Maoist Centre
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ डोल्कार विश्रकर्मा
    Maoist Centre
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    छेवाङ न्हुर्वु गुरुङ
    Maoist Centre
    0
   • स्वतन्त्र
    नाम्का गुरुङ
    Maoist Centre
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    लावाङ गुरुङ
    CPN (Unified Socialist)
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    लिच्छिक गुरुङ
    CPN (Unified Socialist)
    0
   Dalit Female Member
    Member
    • स्वतन्त्र
     लाक्पा गुरुङ
     CPN (Unified Socialist)
     0
    • स्वतन्त्र
     छिमेन रिन्जेन गुरुङ
     CPN (Unified Socialist)
     0
    Ward President
    • स्वतन्त्र
     कोन्छोक ग्याल्छेन गुरुङ
     Nepali Congress
     0
    Female Member
    • स्वतन्त्र
     छैटोन गुरङ
     Nepali Congress
     0
    Dalit Female Member
     Member
     • स्वतन्त्र
      टसी छेवाङ गुरुङ
      Nepali Congress
      0
     • स्वतन्त्र
      लेन्जिन गुरुङ
      Nepali Congress
      0
     Ward President
     • स्वतन्त्र
      नुर्वु डम्डुल गुरुङ
      CPN (Unified Socialist)
      0
     Female Member
     • स्वतन्त्र
      टसी पुटी गुरुङ
      CPN (Unified Socialist)
      0
     Dalit Female Member
     • स्वतन्त्र
      छिरिङ दिइकी वि.क.
      CPN (Unified Socialist)
      0
     Member
     • स्वतन्त्र
      छीरीङ क्याल्जन गुरुङ
      CPN (Unified Socialist)
      0
     • स्वतन्त्र
      दावा तेन्जेन गुरुङ
      CPN (Unified Socialist)
      0

     Dolpo Buddha Rural Municipality