छार्का ताङसोङ गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

वडा निर्वाचन विवरण


जम्मा वडा संख्या: ६
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  धावा लामा गुरुङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  नेजिङ खाँडु गुरुङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
दलित महिला सदस्य
  सदस्य
  • स्वतन्त्र
   टइ धार्के गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  • स्वतन्त्र
   कार्मा छोम्वेल गुरुङ
   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  वडा अध्यक्ष
  • स्वतन्त्र
   टसी छोयल गुरुङ
   नेपाली कांग्रेस
  महिला सदस्य
  • स्वतन्त्र
   फुर्वा लामु गुरुङ
   नेपाली कांग्रेस
  दलित महिला सदस्य
   सदस्य
   • स्वतन्त्र
    वाङछेन ढाक्पा गुरुङ
    नेपाली कांग्रेस
   • स्वतन्त्र
    कार्मा सोनाम गुरुङ
    नेपाली कांग्रेस
   वडा अध्यक्ष
   • स्वतन्त्र
    वाङजु गुरुङ
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   महिला सदस्य
   • स्वतन्त्र
    छोइटोल गुरुङ
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
   दलित महिला सदस्य
    सदस्य
    • स्वतन्त्र
     आङग्याल गुरुङ
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
    • स्वतन्त्र
     पेमा छिरिङ गुरुङ
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
    वडा अध्यक्ष
    • स्वतन्त्र
     खाम्सुङ रोकाय
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    महिला सदस्य
    • स्वतन्त्र
     कान्छी बुढा
     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
    दलित महिला सदस्य
     सदस्य
     • स्वतन्त्र
      तेन्जीन कार्मा रोकाया
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
     • स्वतन्त्र
      आङदेन वुढा
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
     वडा अध्यक्ष
     • स्वतन्त्र
      सोनाम साङमो गुरुङ
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
     महिला सदस्य
     • स्वतन्त्र
      धावा साङमु गुरुङ
      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
     दलित महिला सदस्य
      सदस्य
      • स्वतन्त्र
       युङडुङ गुरुङ
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
      • स्वतन्त्र
       छोईटुप गुरुङ
       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
      वडा अध्यक्ष
      • स्वतन्त्र
       कार्मा तेन्जिन गुरुङ
       नेपाली कांग्रेस
      महिला सदस्य
      • स्वतन्त्र
       लाक्पा टोल्मा गुरुङ
       नेपाली कांग्रेस
      दलित महिला सदस्य
       सदस्य
       • स्वतन्त्र
        नुर्वु गुरुङ
        नेपाली कांग्रेस
       • स्वतन्त्र
        ङातर गुरुङ
        नेपाली कांग्रेस
       छार्का ताङसोङ गाउँपालिका