रुपन्देही जिल्ला

S a i n a m a i n a N a g a r p a l i k a D e v d a h a N a g a r p a l i k a T i l l o t a m a N a g a r p a l i k a G a i d a h a w a G a u n p a l i k a L u m b i n i S a n s k r i t i k N a g a r p a l i k a M a y a d e v i G a u n p a l i k a S i y a r i G a u n p a l i k a R o h i n i G a u n p a l i k a K a n c h a n G a u n p a l i k a K o t a h i m a i G a u n p a l i k a B u t w a l U p a m a h a n a g a r p a l i k a M a r c h a w a r i G a u n p a l i k a S u d h d h o d h a n G a u n p a l i k a S a m m a r i m a i G a u n p a l i k a O m s a t i y a G a u n p a l i k a S i d d h a r t h a n a g a r N a g a r p a l i k a L u m b i n i S a n s k r i t i k D e v e l o p m e n t A r e a D e v e l o p m e n t A r e a ¯ 6 0 6 3 k m
  • कुल स्थानीय तह १६
  • उप महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या ११,१८,९७५
  • पुरुष जनसंख्या ५,४७,५४५
  • महिला जनसंख्या ५,७१,४३०

रुपन्देही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १११८९७५ रहेको छ ।नपा - गापा