रोल्पा जिल्ला

RolpaNagarpalikaSunchhahariGaunpalikaRuntigadiGaunpalikaTribeniGaunpalikaThawangGaunpalikaDuikholiGaunpalikaSuwarnabatiGaunpalikaLungriGaunpalikaMadiGaunpalikaSukidahaGaunpalika¯6063km
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,३६,२२६
  • पुरुष जनसंख्या १,१०,९६६
  • महिला जनसंख्या १,२५,२६०

रोल्पा जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २३६२२६ रहेको छ ।
नपा - गापा