गुल्मी जिल्ला

SatyawatiGaunpalikaMusikotNagarpalikaChandrakotGaunpalikaKaligandakiGaunpalikaMadaneGaunpalikaMalikaGaunpalikaChatrakotGaunpalikaDhurkotGaunpalikaIsmaGaunpalikaResungaNagarpalikaGulmidarbarGaunpalikaRuruGaunpalika¯3031.5km
  • कुल स्थानीय तह १२
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या १०
  • कुल जनसंख्या २,४६,८३६
  • पुरुष जनसंख्या १,१२,७८८
  • महिला जनसंख्या १,३४,०४८

गुल्मी जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २४६८३६ रहेको छ ।
नपा - गापा