म्याग्दी जिल्ला

DhaulagiriGaunpalikaAnnapurnaGaunpalikaRaghugangaGaunpalikaMalikaGaunpalikaMangalaGaunpalikaBeniNagarpalikaDhorpatanHuntingReserveHuntingReserve¯6063km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,०७,३७२
  • पुरुष जनसंख्या ५२,५५४
  • महिला जनसंख्या ५४,८१८

म्याग्दी जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १०७३७२ रहेको छ ।
नपा - गापा