वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका

D a l o m e G a u n p a l i k a L o m a n t h a n g G a u n p a l i k a B a r h a g a u n M u k t i k h s e t r a G a u n p a l i k a T h a s a n g G a u n p a l i k a G h a r a p j h o n g G a u n p a l i k a ¯ 7 0 7 3 . 5 k m
  • कुल जनसंख्या २,६११
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र
  • पुरुष मतदाता संख्या १,०५६
  • महिला मतदाता संख्या १,१८८
  • अन्य मतदाता संख्या -
  • कुल मतदाता संख्या २,२४४

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङ जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या २६११ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या २२४४ रहेको छ । जसमा १०५६ पुरुष र ११८८ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ५ वडा छन् ।


उम्मेदवार

अध्यक्ष
रिङजीन नामगेल गुरुङ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
आङ्जेन गुरुङ
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस
उपाध्यक्ष
ढिकि गुरुङ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
धेच आङमो गुरुङ
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस