मनाङ जिल्ला

NarphuGaunpalikaNashongGaunpalikaNeshyangGaunpalikaChameGaunpalika¯6063km
  • कुल स्थानीय तह
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५,६४५
  • पुरुष जनसंख्या ३,१८८
  • महिला जनसंख्या २,४५७

मनाङ जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५६४५ रहेको छ ।
नपा - गापा