गोरखा जिल्ला

ChumNubriGaunpalikaDharcheGaunpalikaPalungtarNagarpalikaSiranchokGaunpalikaSulikotGaunpalikaAjirkotGaunpalikaAarughatGaunpalikaGorkhaNagarpalikaGandakiGaunpalikaSahidLakhanGaunpalikaBhimsenGaunpalika¯6063km
  • कुल स्थानीय तह ११
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,५२,२०१
  • पुरुष जनसंख्या १,१९,८११
  • महिला जनसंख्या १,३२,३९०

गोरखा जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २५२२०१ रहेको छ ।
नपा - गापा