Election Overview : Siraha

Siraha District

LahanNagarpalikaDhangadhimaiNagarpalikaGolbazarNagarpalikaSirahaNagarpalikaMirchaiyaNagarpalikaKarjanhaNagarpalikaKalyanpurNagarpalikaSukhipurNagarpalikaArnamaGaunpalikaBariyarpattiGaunpalikaAurahiGaunpalikaNawarajpurGaunpalikaLaxmipurPatariGaunpalikaNarahaGaunpalikaBhagawanpurGaunpalikaBishnupurGaunpalikaSakhuwanankarkattiGaunpalika¯4042km
  • Number of Local units 17
  • Municipalities 8
  • Village Council 9
  • Total Population 748,416
  • Male Population 369,049
  • Female Population 379,367

Siraha district is located in Madhesh Pradesh. The district’s total population is 748416.

Location