Tarai Madhesh Loktantrik Party

Tarai Madhesh Loktantrik Party

Partywise Elected Candidates
District
Mun / VDC
Mayor : Vice Mayor
Vote
Devananda Chaudhari
2
Fula Devi Pasman
13
Dharma Lal Yadav
13
Dropati Kumari Mandal
10
Bhupendra Yadav
107
Bimala Devi Chaudhari
Ramprit Yadav
Sabita Kumari Sharma
Bibha Kumari
1,141
Ishwar Pandit Kumhar
1,118
Bimala Sah
36
Ram Babu Raut
47
Sanjib Kumar Pathak
722
Samima Khatun
650
Birendra Kumar Chaudhari
10
Arbind Thakur
43
Geyanti Devi
68
Indira Devi
2
Dilip Kumar Pandeya
2,336
Lalita Devi Sah
1,991